El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Instituts, observatoris i grups de recerca

Annenberg Center for Communication

Estats Units

Centre d'investigació de la University of Southern California (Los Angeles). Ofereix informació sobre la seva història, l'organització i els projectes, entre els quals destaca especialment el "business incubator" EC-2.

Arab information project

Estats Units

Centre d'investigació sobre comunicació en el món àrab pertanyent a la Georgetown University.

Center for Media and Democracy

Estats Units

Organisme nord-americà fundat per ciutadans i ONG dedicat a investigar i explicar les relacions públiques de la indústria mediàtica. El centre ofereix als ciutadans, als periodistes i als investigadors informació per examinar el comportament dels mitjans davant la societat.

Columbia Institute for Tele-Information (CITI)

Estats Units

Centre d'investigació universitària de Columbia University, impulsor del Virtual Institute of Information. Les línies d'estudi se centren en els mitjans de comunicació electrònics i les polítiques de comunicació. Ofereix informació sobre les activitats i publicacions, que es poden comprar en línia.

Communication Research Center, University of Florida

Estats Units

Centre adscrit al College of Journalism and Communications de la University of Florida orientat cap a la investigació aplicada a problemes relacionats amb els mitjans massius.