El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Les noves regles de l'etnografia de la comunicació

Jaume Soriano

07/2007

L'objectiu d'aquesta lliçó és palesar alguns dels canvis que s'estan produint en l'etnografia de la comunicació, al meu entendre una de les àrees més innovadores del que, en termes generals, es coneix com a recerca qualitativa de les ciències de la comunicació. Defenso la hipòtesi de que s'està produint una desintegració del "lloc" d'observació i s'està reforçant l'atenció dels investigadors cap a la "interacció", en abstracte, deslocalitzada i [...]

Llegir Descarregar PDF